Vinnarsiffrorna för dagens 5050-lotteri ! (7/12 -22) Nr: 133 617

50/50-Lotteriet          Vinstnummer  Vänersborg- Frillesås 7/12-22 Vinstnummer 133 617 Vinstsumma 11 490 kr

50/50-Lotteriet
Vinstnummer  Vänersborg- Frilleasås 7/12 -22
Vinstnummer 133617
Vinstsumma 11 490 kr.
Grattis !!

Vinnaren ombeds kontakta IFK:s kansli eller

Carina Herou 0723042282