INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.

Insamling och behandling av information

I IFK Vänersborg är grunden för all vår datainsamling och behandling att kunna upprätthålla vår tränings-, tävlings- och försäljningsverksamhet samt möjliggöra kommunikation med våra kunder och medlemmar.

Insamling av information via vår hemsida

IFK Vänersborg samlar in information när du besöker vår hemsida och loggar din IP adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, ort, datum och tid för besöket och Internetleverantör. 

Insamling av information via andra källor

IFK Vänersborg samlar även in information om din person när du frivilligt tecknar dig för, och ingår överenskommelser med oss i följande fall;

  • Medlemskap i IFK Vänersborg. Registreras i system Attendance2, med vilka vi har en kommersiell överenskommelse och som vi också upprättat en separat integritetspolicy med.
  • Licens som bandyspelare, LOK-stöd och deltager i utbildningsaktiviteter via SISU idrottsutbildarna. Registreras i IdrottOnline, vilket är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsstöd, ägt och administrerat av Riksidrottsförbundet.
  • Säsongskortsköp avseende entré till matcher i elitserien i bandy. IFK Vänersborg spelar bandy i elitserien och säljer till dessa matcher säsongskort i Arena Vänersborg. Försäljningen sker via en kommersiell överenskommelse vi har träffat med biljettföretaget AXS  med vilka vi även upprättat en separat integritetspolicy.
  • Andelslotteriköp. IFK Vänersborg äger och driver ett s k andelslotteri där köparen av sådan lott faktureras eller autogireras varje månad. Lottköparen registreras då i ett internt datasystem som föreningen äger och administrerar.
  • 1903-klubbens paketköpare (biljetter och reklam). I detta fall finns ett separat personbiträdesavtal tecknat med företaget BAES, org nr 556650-1887, som säljer dessa paket för IFK Vänersborgs räkning.
  • Medverkan i IFK Vänersborgs Sommarbandyskola. Deltagare i föreningens sommarbandyskola registreras i system Attendance2, med vilka vi har en kommersiell överenskommelse och som vi också upprättat separat integritetspolicy med.

Information från tredjeparter

Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel om din förening anmäler dig till en tävling, och vi kan få informationen från tredjeparter som vi har en nödvändig relation till, t e x nationella bandyförbund. Denna information har normalt sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor och behandlas endast för det syfte för vilket de införskaffades.

Vad gör vi med informationen vi samlar in?

Generellt använder vi information endast för att kunna anmäla dig till föreningsrelaterade aktiviteter, fakturera avgifter och kommunicera med dig i syfte att fullfölja våra åtaganden och att ge dig bästa möjliga information och upplevelse när du medverkar i vår föreningsverksamhet. Det kan också handla om att optimera vårt kunderbjudande eller vår affärsnytta för din räkning. Vi sparar information under den tid vi har ett åtagande gentemot dig samt i enlighet med annan tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen. Vi säkerställer att tillgång till informationen begränsas till behöriga.

Delning av information

Vi delar din information med tredjeparter i samband med att vi anmäler till dig till tävlingar, träningsläger och för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot till exempel olika idrottsförbund och bidragsgivande organisationer. I övrigt delar vi inte din information utan ditt specifika samtycke.

Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller berätta om nyheter i det fall vi tror att det kan vara av intresse för dig.

I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik webbapplikation säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata skyddsnivåer.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela dig.

Kontakt vid frågor och klagomål

Ansvarig kontaktperson i IFK Vänersborg för alla dina frågor kring dataskydd via mail till Bill-Arne Andersson med e-postadress: bill-arne@ifkvanersborg.se eller via vanlig post till IFK Vänersborg, Brättevägen 15, 462 35 Vänersborg, Att: Personuppgiftsansvarig.

Ansvarig för att GDPR-lagen följs är IFK Vänersborgs styrelse.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se. Se gärna denna länk för tips om hur du skriver ett klagomål samt hur Datainspektionen behandlar ditt ärende: www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/.