Vinnarsiffrorna för dagens 5050-lotteri ! (16/12 -22) Nr: 134919

50/50-Lotteriet          Vinstnummer  - 16/12-22 Vinstnummer 134 919 Vinstsumma 9300 kr

50/50-Lotteriet
Vinstnummer  Vänersborg- Bollnäs 16/12 -22
Vinstnummer 134 919
Vinstsumma 9300 kr.
Grattis !!

Vinnaren ombeds kontakta IFK:s kansli eller

Carina Herou 0723042282