IFK i samarbete med FRIENDS

Foto: Patrik Karlsson

Friends, SISU Idrottsutbildarna och IFK Vänersborg i samarbete för en:

TRYGG IDROTT

 

Som ett led i vår strävan att utveckla IFK Vänersborg på alla plan, startar under hösten ett värdegrundsarbete för samtliga våra ungdomsspelare 11-18 år med syftet att ge alla en trygg idrottsmiljö. En kartläggningsenkät lägger grunden till den utbildning som alla våra ledare och spelare kommer att få. Även alla föräldrar kommer bjudas in till en föreningskväll. Ungdomsutbildningen inleds med en stor manifestation i samband med invigningen av Bandy VM 27 januari. Förutom den sportsliga utbildningen som varje ungdomsspelare får i vår förening spelar vikten av gemenskap, respekt för med, motspelare, matchfunktionärer och ledare samt attityder en väldigt viktig roll. Genom detta samarbete med Friends och SISU Idrottsutbildarna vill IFK Vänersborg slå vakt om en trygg idrottsmiljö.

Detta är Friends 

Bakgrund

Friends är en stiftelse som hjälper skolor, förskolor och idrottsföreningar att få igång långsiktiga arbeten mot mobbning och annan kränkande behandling. Friends startade sin verksamhet 1997.

Friends vision:

Ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Friends uppdrag:

Att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar.

Det gör vi långsiktigt genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Dessutom bedriver vi opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang.

Friends kärnvärden:

Engagerade, kunniga, professionella.

Friends utbildningar

Friends utbildningsprogram riktar sig till skolpersonal/ledare, elever/utövare samt föräldrar. Syftet med utbildningarna är att ge skolor, förskolor och idrottsföreningar kunskap och verktyg för att de själva ska kunna bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot mobbning och andra kränkningar.

Friends organisation

Friends är en icke-vinstdrivande organisation (med 90-konto) helt utan statliga bidrag. Istället finansieras verksamheten via arvoden från de utbildningar som vi genomför samt genom sponsorer och bidragsgivare. Stiftelsen har idag ca 40 anställda med varierande bakgrunder men med det gemensamt att alla har stor erfarenhet av barn- och ungdomsarbete såsom pedagoger, idrottstränare, lärare, beteendevetare mm. Vi har i nuläget samarbetat med ca 1500 skolor. Friends kontor finns i Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö och Linköping men vi arbetar över hela landet.

Friends målgrupper

Friends huvudmålgrupp är Sveriges förskolor och skolor med barn, elever, skolpersonal och föräldrar samt idrottsföreningar med utövare, ledare, styrelser ochföräldrar. Undermålgrupper är företag, regering/riksdag och ideella samarbetspartners. Friends har ett antal samarbetspartners som alla bidrar till att Friends kan göra sitt arbete ute i skolorna. Friends huvudsponsorer är Swedbank, Telia och PostkodLotteriet. I oktober invigdes Friends Arena (den nya nationalarenan för fotboll) i Solna. Friends Arena kommer också vara SM-final arena för svenskbandy from 2013. Från början skulle arenan haft namnet Swedbank Arena med som ett led i Swedbanks sponsorstrategi släppte man namnrättigheten till Friends.

 

 

www.friends.se