Information från IFK Vänersborg

-

De senaste säsongerna har föreningen målmedvetet jobbat med att minska kostnaderna med ambitionen att få en ekonomi i balans. Detta arbete har inte räckt till och nu befinner sig föreningen i en mycket akut och allvarlig ekonomisk situation.

Detta på grund av att vi inte har nått upp till våra intäktsmål och dessutom drabbades Bandy-VM av ett stort publikbortfall.

Just nu arbetar vi intensivt för föreningens överlevnad och behöver allt stöd vi kan få. I första hand behöver vi fler finansiärer för att täcka den akuta situationen.