Information från årsmötet

Inför ca 50 medlemmar genomfördes på onsdagskvällen årsmötet på Quality Hotell. Till ordförande för årsmötet valdes Svenska Bandyförbundets ordförande (och IFK:s före detta ordförande) Stig Bertilsson. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och det ekonomiska resultatet redovisades. Det blev återigen ett litet överskott. Denna gång ca 16.000 kr. Omsättningen stannade vid 11,9 miljoner. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för säsongen 2014/2015. Tre ledamöter avtackades för sitt arbete i styrelsen. Camilla Hansson, Andreas Vänerlöv och Annika Blixt. Två nya ledamöter invaldes. Håkan Ericsson och Christel Thuresson. Den nya styrelsens för 2015/2016 ser ut som följer efter konstituerande styrelsemöte: Johan Lundh, ordförande, Lars Alfredsson, vice ordförande samt kassör, Håkan Ericsson, sekreterare. Övriga ledamöter: Tommy Hjert, Leif Bengtsson, Annika Ebenholm, Christel Thuresson. Suppleant: Rolf Andersson. Adjungerad till styrelsen: Roland Olin, klubbchef.

I samband med årsmötet delades priset till Hagaparkens lirare ut av Hans ”Gucko”Jansson för säsongen 2014/2015. Priset gick välförtjänt  till Christoffer Fagerström.

Även vår duktige fotograf, Patrik Karlsson och Stig Bertilsson för sitt ordförandeskap under årsmötet uppmärksammades med fina blommor från Almhages Blommor i Vargön.

Avslutningsvis fick vår tränare Stefan Karlsson berätta hur han såg på den gångna säsongen och hans tankar inför den nya. Ett mycket glädjande besked var att Petter Andersson nu är tillbaka i kollektiv träning med laget.