Andelslotteriet förändras

Sedan den 1 april har IFK Vänersborg licens att bedriva allmännyttiga lotterier från spelinspektionen.

Med den nya licensen på plats gör vi vissa förändringar i våra andelslotterier.

Andelslotteri 1 & 2 minskar från 300 till 250 andelslotter vardera.
Detta medför även att månadsvinsterna minskar från 12 000/30 000 kr till 10 000/25 000 kr.
Med mindre antal lotter är vinstchansen större per månad. Vinstandelen förblir dock den samma på 50% av lotteriomsättningen dvs. 50/50.

De som har haft lottnummer 251-300 i Andelslotteri 1 flyttas över till Andelslotteri 2.
De som har haft lottnummer över 500 kommer att tilldelats nya lottnummer.

Med den nya licensen måste betalning alltid ske innan vinstdragning. Har betalning inte skett innan vinstdragningen är man således inte med i den månadens dragning.
Med de tidigare rutinerna har många haft efterhandsbetalning via autogiro vilket ej längre är möjligt. För att alla ska hamna i fas pausar vi därför lotteriet en månad så att ingen ska behöva betala två gånger den första månaden i det nya lotteriet för att komma i kap.
I april genomförs därför inget lotteri eller vinstdragning. Den första vinstdragningen i det nya lotteriet sker i stället i maj.

Andelslotteri 1 från och maj 2022
250 andelar med lottnummer 1-250
10 000 kr lottas ut under 10 månader
25 000 kr lottas ut under 2 månader (var 6:e månad)

Andelslotteri 2 från och maj 2022
250 andelar med lottnummer 251-500
10 000 kr lottas ut under 10 månader
25 000 kr lottas ut under 2 månader (var 6:e månad)