Vänersborgs kommun säger nej till ackordsuppgörelse

-

Med anledning av att Vänersborgs kommuns arbetsutskott beslutat avslå förslaget om underhandsackord säger klubbens ordförande Jan-Olof Olsson följande:

–  Alla andra fordringsägare som hittills lämnat besked om hur man ställer sig till den föreslagna ackordsuppgörelse har varit positiva, så vi får med hjälp av vår advokat analysera läget och se hur vi kan gå vidare.

Vi återkommer med mer information när denna analys är klar.