Vänersborgs kommun har extra styrelsemöte 24 april

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har med anledning av IFK Vänersborgs skrivelse angående omprövning av beslutet att inte gå med på en ackordsuppgörelse satt in ett extra möte 24 april.

IFK får vänta till efter Påsk med att få svar på frågan från kommunen.