VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I IFK VÄNERSBORG 2023

Datum: Tisdag den 20:e juni kl 18.00
Plats: Entréhallen i Arena Vänersborg
Agenda: Enligt IFK Vänersborgs stadgar § 20

För att delta ska man vara medlem och betalt medlemsavgift.

Alla handlingar kommer att publiceras på vår hemsida senast den 13:e juni. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg 2022/23 kommer att presenteras på vår hemsida senast den 6:e juni.

Välkomna önskar Styrelsen