Välkommen till årsmöte i IFK Vänersborg 2022

Datum: Torsdag den 23:e juni kl 18.00
Plats: Entréhallen i Arena Vänersborg
Agenda: Enligt IFK Vänersborgs stadgar § 20

För att delta ska man vara medlem och betalt medlemsavgift.

Alla handlingar kommer att publiceras på vår hemsida senast den 16:e juni. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg 2022/23 kommer att presenteras på vår hemsida senast den 9:e juni.

Välkomna önskar Styrelsen