Välbesökt medlemsmöte om IFK:s situation

-

Det var i det närmaste en fullsatt konferenslokal på Quality Hotel vid medlemsmötet på torsdag kväll.

IFK:s ordförande Jan-Olof Olsson gick igenom den process som föreningen genomför med bakgrund av den ekonomiska situation som råder.

Han berättade om möten med sponsorer som ställer upp för att IFK skall få till ett ackord. Det är många som visat sitt engagemang för föreningen och som är villiga till att bidra för att föreningen skall klara upp situationen.

Budgeten för säsongen 18/19 och 19/20 presenterades där målet är att ha en budget i balans. En lägesbeskrivning av nuläget och om framtiden visades upp.

Efter presentationen och fikapaus fick medlemmarna ställa frågor. Stämningen på mötet var positivt med stor inlevelse för IFK i det pressade läget.

Det applåderades vid flera tillfällen som för supporterklubbens Älgarnas insamling, Sparlunds Buss inställning och att det finns ett intresse bland sponsorer att rädda IFK. Avslutningsvis fick styrelsen en applåd för det arbete som läggs ner för att IFK skall leva vidare.

Tack för till alla som visar IFK-hjärta och engagemang när det som bäst behövs!

 

Text: Bengt Israelsson
Foto: Patrik Karlsson