Välbesökt årsmöte

Årsmötet 2016 har passerat. Nästa 70 personer fanns närvarande när 2015/2016 verksamhetsår avslutades. Svenska Bandyförbundets ordförande Stig Bertilsson valdes till årsmötets ordförande och ledde tillställningen på ett som vanligt förtjänstfullt sätt. Ekonomiskt blev det ett överskott på närmare 40.000 kr. Omsättningen stannade vid 13 miljoner. En ny styrelse valdes. Ny ordförande blev Jan-Olof Olsson efter avgående Johan Lundh. Övriga ledamöter valda på 2 år, Johan Svensson, Leif Bengtsson, Tommy Hjert, Rikard Oswaldsson, Morgan Henningsson. Valda på 1 år, Lennart Käck och Camilla Hansson.

Priset till Hagaparkens Lirare delade Hans ”Gucko” Jansson ut till Emil Viklund.

IFK Vänersborg tackar de avgående styrelsemedlemmarna för ett förtjänstfullt arbete och önskar den nya styrelsen Lycka Till.