Många medlemmar var på plats vid årsmötet

-

Det var fullsatt i salen på Quality Hotel när IFK hade årsmöte. Stig Bertilsson valdes till mötesordförande och höll i mötet med sedvanligt ackuratess.

En del frågor ställdes när resultatet och balansräkningen presenterades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmöte.

Bill-Arne Andersson valdes till ny ordförande efter avgående Jan-Olof ”Jolo” Olsson. Övriga sju styrelseledamöter som valdes är helt nya. Carina Herou, Sara Larsson, Per Ejerhed och Anders Lundberg valdes på två år. Magnus Berner, Lars Jensen och Stefan Ljungman Davidsson valdes på ett år.

Den nyvalda styrelsen föreslås tillträda den dag ackordsprocessen förklaras avslutad. Gamla styrelsen sitter alltså kvar till dess, dock längst till 1 augusti 2019.

Bengt Arwidson delade ut utmärkelser från Distrikt Västergötland. Jolo fick ett standar efter sitt mångåriga arbete med bandy. Andra som uppmärksammades var Ari Holopainen, Emil Viklund, Alexander Zitouni, Jocke Hedqvist och Mikko Lukarilla. Det delades ut flera utmärkelser från IFK centralorganisation till personer som inte var med på 110-års jubileet.

Avgående styrelsemedlemmar avtackades av nye ordföranden Bill-Arne Andersson.

Text: Bengt Israelsson
Bilder: Patrik Karlsson

Bilder från årsmötet