VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR IFK VÄNERSBORG, VERKSAMHETSÅRET 2023/2024

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg, verksamhetsåret 2023/2024

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av ordförande samt 4-10 ledamöter.

Idag består styrelsen av ordförande, 6 ledamöter.

Valberedningen föreslår för verksamhetsåret 2023/2024 att styrelsen ska bestå av ordförande och 7 ledamöter.

Ordförande, ett år:
Johan Carlén, Omval

Ledamöter på två år:
Magnus Berner, Omval
Hans Friberg, Omval
Emelie Davidsson, Omval
Per Ejerhed, Nyval

Valda t.o.m. 2024:
Conny Karlsson
Ulf Guldbrandsen
Johan Olsén

Aukt. Revisorer, ett år: Anna De Blanche (Ernst & Young) Omval
Ersättare: Bjarne Fredriksson (Ernst & Young) Omval

Lekmannarevisor, ett år: Gunnar Andersson Omval
Ersättare: Roger Lundberg Omval

Valberedningen har utgjort de av årsmötet 2022 utsedda ledamöterna:
Tomas Granlund, Sammankallande
Peter Grönos
Lars Alfredsson