Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg, verksamhetsåret 2022/2023

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg, verksamhetsåret 2022/2023

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av ordförande samt 4-10 ledamöter.

Idag består styrelsen av ordförande, 5 ledamöter och 1 suppleant.

Valberedningen föreslår för verksamhetsåret 2022/2023 att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter.

Ordförande, ett år:
Johan Carlén Nyval

Ledamöter på två år:
Conny Karlsson, Nyval
Ulf Guldbrandsen, Nyval
Johan Olsén, Omval

Ledamöter på ett år:
Hans Friberg, Nyval

Valda t.o.m. 2023:
Magnus Berner
Emelie Davidsson

Aukt. Revisorer, ett år: Anna De Blanche (Ernst & Young) Omval
Ersättare: Bjarne Fredriksson (Ernst & Young) Omval

Lekmannarevisor, ett år: Gunnar Andersson Omval
Ersättare: Roger Lundberg Omval

Valberedningen har utgjort de av årsmötet 2021 utsedda ledamöterna:
Tomas Granlund, Sammankallande
Peter Grönos
Lars Alfredsson
Annika Blixt