Tomas Granlund ny klubbchef

IFK Vänersborg förstärker organisationen

 

Roland Olin, Tomas Granlund och Ulrika Frölin. Foto: Patrik Karlsson

Kraven på elitklubbarna inom svensk idrott växer. Det är bakgrunden till att IFK Vänersborg nu rustar sin organisation. Från och med 1 maj heter föreningens klubbchef Tomas Granlund. Hittillsvarande klubbchefen Roland Olin får samtidigt huvudansvaret för att utveckla den sportsliga verksamheten.

Beslutet att förstärka IFK:s organisation togs av föreningens styrelse under måndagen.
– De ideella krafterna i föreningen har en avgörande betydelse för verksamheten, men med den här lösningen med Tomas och Roland får vi utvecklingsmöjligheter som vi hittills saknat, säger IFK:s ordförande Stig Bertilsson. Roland har haft en alltför komplex uppgift som klubbchef och verksamhetsansvarig. Roland kan nu fokusera på den sportsliga delen, medan Tomas med sin bakgrund som företagsledare kombinerat med lång erfarenhet från idrottslivet kan lägga sin kraft med tyngdpunkt på ekonomi och organisation.

Idrottslig bakgrund

Tomas Granlund har arbetat med elektroniktillverkning i närmare 25 år. Han var med och grundade Elektronik Partner AB 1993 som senare namnändrades till Norautron AB. I företaget har han haft tjänsterna produktionschef och VD. Hans idrottsliga bakgrund innehåller bland annat fotbollsspel i Vänersborgs IF, långloppslöpning i Vänersborgs AIK samt ungdomsledarskap i Vänersborgs FK. Han har tidighare suttit i styrelsen i Vänersborgs FK och Vänersborgs AIK. De senaste fyra åren har han tillhört styrelsen i IFK Vänersborg.

– Det ska bli väldigt intressant och stimulerande att jobba operativt i IFK Vänersborgs kansliorganisation tillsammans med Roland och föreningens sponsoransvariga Ulrika Frölin, kommenterar Tomas nyheten.
– När jag fick erbjudandet för tid sedan, efter mitt beslut att lämna elektronikindustrin, var det efter ett par dagars fundering ett lätt beslut. Med säsongens sportsliga framgångar, och ett lyckat bandy-VM i ryggen, har vi nu möjligheten att vidareutveckla föreningen.

Roland Olin är ett välkänt namn i IFK-kretsar. Han kom till föreningen 2007. Tidigare jobbade han i Trollhättans BOIS som föreningskonsulent.
– Det känns som en perfekt lösning att på detta sätt renodla tjänsterna för att öka utvecklingsmöjligheterna. Bandyn är vår kärnverksamhet och det krävs både tid och resurser för att både bibehålla och öka kvalitén, menar Roland Olin.
– IFK har en fantastisk utvecklingspotential som förening och jag ser stora möjligheter att sportsligt utveckla vår bandyverksamhet elit- och breddmässigt.

Lönsam investering

– Vi ser utan tvekan detta som en lönsam investering när IFK ska vandra vidare på elitseriestegen. När vi har sagt att ambitionen är att inte bara vara ett elitserielag utan ett av de bästa lagen så måste vi också bygga upp trovärdiga förutsättningar för att nå det målet, säger Stig Bertilsson.
– Samtidigt är IFK idag en av de svenska bandyföreningar som har den erkänt bästa ungdomsverksamheten. Det har vi tack vare flera års gediget arbete utfört av många engagerade ledare och funktionärer. Med det här beslutet kan vi förstärka stödet till alla krafter i föreningen.

Ljusare i ekonomin

IFK har under många år brottats med besvärlig ekonomi. Underskottet har dock efterhand minskats och inför årets bokslut ser det ljusare ut. Faktiskt så ljust att de skulder som funnits är avbetade och föreningens styrelse räknar med att ekonomin ska vara helt i balans när det blir bokslutsdags den 30 april. Något som möjliggjorts dels av framgången med VM-arrangemanget och av att privatpersoner med intresse för föreningen valt att bidra som en engångsinsats som sanerat ekonomin. Vilket också innebär att man inte behöver tära på nästa års sponsorintäkter för att få ihop bokslutet. Något som sedan många år i föreningens historia varit regel.

– I fortsättningen har vi inget VM att luta oss emot och naturligtvis kan vi heller inte räkna med att privatpersoner skänker pengar. Därför måste vi med kraft satsa på att öka intäkterna i den löpande verksamheten, konstaterar Stig Bertilsson.

Nya inkomstkällor behövs

Förra året omsatte IFK Vänersborg drygt 13 miljoner kronor. Tack vare VM kommer omsättningen att bli betydligt större i år. Redan nu är sponsring från företag föreningens klart största inkomstkälla. Ansvarig för marknad och sponsorkontakter är Ulrika Frölin.
– Det är livsviktigt för oss att öka sponsorintäkterna ytterligare om vi ska kunna hävda oss i toppen och dessutom utveckla ungdomsverksamheten. Dessutom måste vi hitta andra nya inkomstkällor, konstaterar Tomas Granlund.
– En av de viktigaste uppgifterna på kort sikt är att fånga upp ideella krafter som på ett fantastiskt sätt gjorde bandy-VM till ett lyckat evenemang men som tidigare inte varit engagerade i IFK Vänersborg.