Tingsrätten säger ja till en ackorduppgörelse

-

Vid förhandlingen vid Tingsrätten i Vänersborg så blev det ett positivt besked för IFK, det blir en ackordsuppgörelse. Det innebär att skulderna skrivs ned med 75%. Det finns en möjlighet att överklaga innan domen vinner laga kraft 29 juli.

– Vi vill tacka alla fordringsägare som har ställt upp så vi har fått igenom en ackordsuppgörelsen. Det är en stor uppoffring för många av fordringsägarna som har stöttat IFK på ett fantastiskt sätt, säger Bill-Arne Andersson, tillträdande ordförande i IFK.

Vi riktar också ett stort tack också till de som ställt upp så vi har ett kapital som gör att vi kan hantera skulderna i ackordsuppgörelsen.

Nu kan vi börja se framåt, vi kan sälja säsongskort och sälja is- och dräktreklam, säger Bill-Arne.