Styrelsens sammansättning

Vid gårdagens årsmöte valdes följande styrelse. Vid det konstituerande mötet efteråt fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande,ett år Johan Lundh, Vice ordförande/kassör,två år Lars Alfredsson, Sekreterare,ett år Camilla Hansson,ledamöter valda på två år Leif Bengtsson och Annika Ebenholm , ledamöter valda på ett år Tommy Hjert,Andreas Vänerlöv, Annika Blixt.Suppleant vald på ett år,Rolf Andersson. Adjungerad till styrelsen,klubbchef Roland Olin.