Sommarbandyskolan i Vänersborg är nu fulltecknad

I och med morgonens 3 anmälningar är nu Sommarbandyskolan fulltecknad med 145 anmälningar. Nu kommer vi att upprätta en reservlista som är styrd utifrån det datum vi får in anmälan/intresse till sommarbandyskolan@ifkvanersborg.se. Vi stänger därmed vårt vanliga anmälningsformulär.