Skolprojektet prisat återigen

Vid en cermoni i måndags i Arena Vänersborg överlämnade Länsförsäkringar Älvsborg sitt pris till Skolprojektet med följande motivering:

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det är därför en självklarhet för oss att ge något tillbaka till det samhälle vi lever och verkar i. Det gör vi bland annat med stipendiet Lovande Förebilder.

Genom detta stipendie vill vi uppmuntra och belöna verksamheteter som på något sätt arbetar aktivt för att minska droganvändning, öka livskvalitet eller motverka utanförskap och därmed bidrar till en bättre vardag för unga människor. IFK Vänersborg med sin satsning för barn och unga i vår kommun lever väl upp till de kriterierna och tilldelas därför stipendiet Lovande Förebilder 2014.  Fortsätt med ert arbete och engagemang, det ni gör har betydelse för många.

Johanna Svedung, Försäljningsansvarig Bank

Projektledare Richard Kamperin Wallin tillsammans med Joakim Hedqvist mottog priset av Pernilla Hjelm och Johanna Svedung från Länsförsäkringar Älvsborg. Med på bilden är också barn från Fridaskolan som besökte vårt skolprojekt just denna dagen.