Richard Wallin Kamperin gör comeback

Richard mitt i ett ”hav” av barn

Som rubriken avslöjar så kommer alltså Richard Kamperin Wallin göra comeback i IFK. Men inte som back i vårt elitserielag, utan i en annan mycket viktig roll. Vi är nämligen mycket glada över att kunna presentera Richard som huvudansvarig för skridskokul/bandyskolan. Erfarenhet i massor har han från bandyisarna. Och erfarenhet att jobba med barn har han sedan sin tjänst som projektledare under tre år för skolprojektet.”-Detta ska bli mycket stimulerande och roligt kommenterar Richard”. -Jag hade en fantastiskt rolig tid som projektledare för skolprojektet och detta uppdrag innehåller delar jag jobbade med då”.

Richard har gjort en egen ”förstudie” inför sitt uppdrag och kommit till flera viktiga slutsatser.
”Trots att fler barn har sökt sig till vår bandyskola och skridskokul de senaste åren så ser vi också att många barn faller ifrån och vi tappar dem på vägen, detta är ett stort bekymmer idag. Som förening måste man dels fånga barns intresse innan de kommer och provar på bandyn, man måste även fånga föräldrarnas intressen, erbjuda bra träningstider m.m. Det svåra med skridskoidrotter är att man måste först och främst lära sig åka skridskor innan man kan göra något annat. Detta måste ske på en nivå där samtliga barn känner sig delaktiga och får göra det på ett sätt som upplevs som roligt, stimulerande och när man lämnar träningen ska det vara med ett leende på läpparna och en känsla av att detta vill jag göra igen. Föräldrarna som står vid sidan ska även de se dessa saker som deras barn upplever och även de ska känna att detta ska vi göra igen nästa vecka. Har de inte denna känslan är chansen stor att de inte kommer tillbaks i den stora konkurrens som finns med andra aktiviteter idag”
I Richards plan ligger inte bara att lära barnen att åka skridskor utan också följande områden för en hållbar utveckling:

• Utbildningar av våra ledare i bemötande, träningsupplägg,
• Engagerade ledare
• Regelbundna uppföljningar och utvärderingar
• Föräldramöten
• En bättre fadderverksamhet
• En tydlig årsplanering
• Tydligt upplägg och planering för varje träningstillfälle
• Röd tråd för utvecklingsprocessen i träningen mot att bli bandyspelare
• Få barn att på träningarna jobba i samtliga rörelseplan

Skridskokul/bandyskolan i Vänersborg är ett samarbete mellan IFK Vänersborg och Blåsut Vänersborg BK och kommer att starta söndag 7 oktober kl.16.00. Information kommer att spridas via hemsida, facebook och annonser. Vi önskar givetvis Richard stort lycka till med sitt nya uppdrag!