Ny skrivelse till Vänersborgs kommun är inskickad

-

IFK Vänersborgs advokat Thomas Berner lämnat in en skrivelse till Vänersborgs kommun där det framförs en hemställan om omprövning av kommunens tidigare beslut om att inte gå med på en ackordsuppgörelse.

Ackordsförslaget som framförts har godtagits av borgenärer utgörande ca 96% av borgenärskollektivet och med sammanlagda fordringar motsvarande ca 83%, enligt skrivelsen som Thomas Berner har skickat till kommunen.

Han har också kommenterat så här:

IFK Vänersborgs ackordförslag för underhandsackordet och som tillika är en grundförutsättning vid underhandsackord är att samtliga oprioriterade borgenärer får lika ackordsvillkor.

Vänersborgs kommuns motförslag om moraturiumsackord för Vänersborgs kommun är inte möjligt vid lika villkor för alla.

Om samtliga oprioriterade fordringsägare skulle ha samma villkor som Vänersborgs kommun så faller förutsättningarna för ackordet och IFK balansräkning påverkas inte och konkurs blir då enda alternativet.

Skrivelsen till Vänersborgs kommun är i syfte att om möjligt undvika en förfarande via offentligt ackord och på så sätt kunna påskynda handläggning och allt då ackordsförslaget torde kunna fastställas vid tingsrättens prövning och beslut inom ramen för offentligt ackord och på sätt jag redovisat i min skrivelse.

Med vänliga hälsningar
Thomas Berner

Går kommunen med på ovanstående så skulle processen med utbetalningar till borgenärer gå snabbare och även ha betydelse för IFK:s kommande  arbete med exempelvis spelartruppen angående villkor och förutsättningar inför framtiden.

Text: Bengt Israelsson
Bild: Patrik Karlsson