Lägesrapport från styrelsen.

-

Hur ser läget ut för IFK Vänersborg?

I mitten av mars fick IFK Vänersborg klartecken för Elitlicens för säsongen 20/21, mycket tack vare de hårda besparingar som genomfördes till förra säsongen. Besparingar gjordes då inom alla delar av IFK Vänersborg. Hela elitverksamheten fick en kraftigt justerad budget att förhålla sig till, men även andra delar inom IFK anpassades till det rådande läget.

Det vi gjorde till förra säsongen har gett oss ett bättre utgångsläge inför kommande säsong, även om vi måste fortsätta att se över våra kostnader.

Under våren har vi analyserat samtliga utgifter inom föreningen och ifrågasatt kostnader om de verkligen är nödvändiga. Vi har även sett över kansliorganisationen och försökt att lägga över så mycket som möjligt på ideella krafter för att minska lönekostnader.

Ovanstående har inget med Corona-utbrottet att göra utan detta är för att säkerställa att IFK Vänersborg även i fortsättningen ska kunna bedriva en bra och sund verksamhet både inom Elit och ungdomsverksamheten.Vi följer naturligtvis läget gällande Corona och hur det kommer att påverka föreningen, vår egentliga idrottsliga verksamhet börjar inte förrän i augusti och mycket kan hända innan dess, både positivt och negativt.

 

Text: Bill-Arne Andersson