Krav på vaccinationsbevis väntas från den 1 december

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen om att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. Samtliga matcher som spelas i Arena Vänersborg med fler än 100 deltagare kommer att beröras.

Med BankId/e-legitimation får du ditt vaccinationsbevis på ett par minuter: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Saknar du BankId/e-legitimation kan du istället skicka in följande blankett till E-hälsomyndigheten: https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/bestallning-av-vaccinationsbevis.pdf?fbclid=IwAR30RZ_c7iMYgPds_lnoaI8rcMTYOejxVCVvH1CqikXJ4o18na5JOusKnso

Observera att det tar 5-10 dagar innan du får ditt vaccinationsbevis om du skickar in blanketten med post så gör detta så snart som möjligt.