Kommentar om det ekonomiska läget

-

Just nu pågår ett intensivt arbete med att få fler finansiärer/sponsorer att bidra med mer kapital till IFK.

Dessa kommer att bjudas in till ett särskilt möte på torsdag.

Detta är en förutsättning för att gå vidare i processen med en ackordsuppgörelse.

– Det är ett pressat läge och hela styrelsen gör allt för att hitta en lösning, säger Jan-Olof Olsson i ordförande i IFK Vänersborg

Supportrarna arbetar med en insamling för att hjälpa IFK i det prekära läget.

Mer information finns på Älgarnas hemsida/Facebooksida.
http://www.älgarna.nu