Kallelse till årsmöte för IFK Vänersborg

Tisdag den 29:e juni kl 18.00, plats Arenan ingång sittplatsläktaren

Meddela till info@ifkvanersborg.se eller tfn 0706998090, om ni avser att delta på årsmötet senast den 22:a juni.

Agenda enligt IFK Vänersborgs stadgar § 20

Ett förslag har inkommit från medlem 695 angående presentation om Verksamhetsplan, detta innebär att en stadgeändring ska göras till nästkommande verksamhetsår, (komplettering av dagordning vid årsmöte)

Alla handlingar finns tillgängliga på kansliet i Arena Vänersborg från och med tisdag 15:e juni samt på vår hemsida. De kommer även finnas tillgängliga vid årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg 2021/22 kommer att presenteras på vår hemsida senast tisdag den 15:e juni.

Styrelsen