Kallelse till årsmöte för IFK Vänersborg 23 juni 19.00

Tisdag den 23:e juni kl 19.00, plats Arenan ingång sittplatsläktaren

Med anledningen av den rådande situationen med Corona Pandemin och regler för folksamlingar (max 50 personer), ska ni meddela till info@ifkvanersborg.se eller
tfn 070 699 80 90, om ni avser att delta på årsmötet senast den 18 juni.

Vi planerar för att sända årsmötet ”live” via länk som kommer att finnas på hemsidan dagen innan årsmötet.

Agenda enligt IFK Vänersborgs stadgar § 20

Alla handlingar finns tillgängliga på kansliet i Arena Vänersborg från och med torsdag 17:e juni samt på vår hemsida. De kommer även finnas tillgängliga vid årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg 2020/21 kommer att presenteras på vår hemsida senast torsdag 17:e juni.

Styrelsen för IFK Vänersborg