Ingen Sommarbandyskola i Arena Vänersborg 2013

Tre somrar i rad har drygt 460 ungdomar från Sverige och Norge varit på Sommarbandyskola i Vänersborg. Någon fortsättning 2013 blir det dock inte. Kommunens beslut om att senarelägga isläggningen står fast. En liten öppning har funnits men det hade inneburit en för stor ekonomisk börda för föreningen vilket i stort sett hade tagit bort hela överskottet och det hade inte varit försvarbart ekonomiskt. -Ett väldigt tråkigt besked att behöva lämna men så här ser tyvärr verkligheten ut just nu, säger Klubbchefen Roland Olin. Nu får vi titta på framtida lösningar, vår lägerverksamhet är väldigt populär och konkurrenskraftig i jämförelse med andra bandyföreningar i landet. Inom någon vecka kommer vi att skicka ut inbjudan till Norska höstlovsbandylägret som i år har 5-årsjubileum,avslutar Roland Olin.