Information om vår Sommarbandyskola

Här kommer information om Sommarbandyskolan vecka 32 och 33. Vecka 32 är sedan länge fulltecknad. Dock finns det ett antal platser kvar under vecka 33. Alla som har anmält sig har kommit med och detta gäller för båda veckorna. Just nu pågår slutbetalningarna för alla deltagare. Klubben håller på att sammanställa gruppindelningar, veckoscheman, klädbeställningar samt det PM som alla deltagare kommer att få via angiven mailadress under junimånad. Vi jobbar också med ledartillsättningen. Arbetet med Sommarbandyskolan fortskrider som planerat och inom kort kommer alltså mer information.