Information om vaccinationsbevis och tillträde till matcher

Vaccinationsbevis och giltig legitimation krävs för tillträde till våra dam och herrmatcher för alla över 18 år tillsvidare. Barn under 18 år behöver inte vaccinationsbevis för tillträde till dessa matcher.

Personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig är undantagna kravet om vaccinationsbevis men ska istället visa giltigt läkarintyg som styrker detta samt legitimation.

Med BankId/e-legitimation får du ditt vaccinationsbevis på ett par minuter:
https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Saknar du BankId/e-legitimation kan du istället skicka in följande blankett till E-hälsomyndigheten:
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/bestallning-av-vaccinationsbevis.p…

För giltigt vaccinationsbevis ska man fått två doser av vaccin samt den senaste för minst 14 dagar sedan. För Janssens vaccin räcker en dos.