Information om inbetalning av våra avgifter

Det är hög tid att betala in medlems och träningsavgift. Här kommer information om detta.

Medlemsavgiften är 450 kr för enskild och 750 kr för familj (alla familjemedlemmar på samma adress). Medlemsavgiften betalas in till vårt bankgiro 626-8346. Alla uppgifter läggs in i RF:s system Idrottonline. I detta system finns medlemsregister, licens/försäkring samt LOK-stöd och Idrottslyftet. Allt bygger på att varje person i systemet har uppgett samtliga 10 siffror i personnumret. Annars kan vi inte registrera varje person så detta är jätteviktigt!!För enskild medlem: Ange namn,personnummer (alla 10 siffror),mobilnummer samt ev.mailadress. För familjemedlemskap: Ange namnen,personnummer (alla 10 siffror),mobilnummer samt ev.mailadresser.

Får inte uppgifterna plats via banken, skicka ett mail med detta till ekonomi@ifkvanersborg.se. Alla medlemsavgifter för aktiva spelare ska vara inbetalda absolut senast fredag 20 november till vårt bankgiro. Gäller alla spelare från bandyskolan-J20. A-laget hanteras via löneutbetalningen i november. Övriga ej aktiva spelare har sista dagen för inbetalning måndag 30 november.

 

När det gäller träningsavgiften så är sista inbetalningsdatumen 15 december. Skriv namn och lagtillhörighet på inbetalningen. Även träningsavgiften inbetalas till bankgiro 626-8346.Följande avgifter gäller för denna säsongen: J20/18 2300 kr, U14-U16  1000 kr, U9-U12/flick  600 kr.

När det gäller vårt sammansatta lag U16 (Med Blåsut) så betalar ”IFK spelarna” avgifterna till IFK och Blåsutspelarna till Blåsut. Bandyskolans spelare betalar ingen träningsavgift utan enbart medlemsavgift.