Inbjudan till medlemsmöte angående IFK Vänersborg

-

På torsdag den 28:e mars kl. 18.00 Quality Hotell Vänersborg är det medlemsmöte där det informeras och diskuteras om IFK:s situation.

De senaste säsongerna har föreningen målmedvetet jobbat för att minska kostnaderna med ambitionen att få en ekonomi i balans. Detta arbete har inte räckt till och nu befinner sig föreningen i en mycket akut och allvarlig ekonomisk situation.

Detta bland annat på grund av att vi inte har nått upp till våra intäktsmål och dessutom drabbades Bandy-VM av ett stort publikbortfall.

Just nu arbetar vi intensivt för föreningens överlevnad och behöver allt stöd vi kan få. I nuläget arbetar vi med att få fler finansiärer för att täcka den akuta situationen.

Vi hoppas att vi med detta medlemsmöte kan ge er information kring situationen som uppstått, men också hur vi ser på framtiden. Vi hoppas att kunna ge svar på alla era frågor.

IFK Vänersborg
styrelsen

Foto: Patrik Karlsson