IFK redovisar ett stort plusresultat på 645 761 kr och stärker därmed det egna kapitalet till 686 785 kr

Sedan 2019 har IFK jobbat hårt med att vända skutan från miljonunderskott och kraftigt minskad omsättning.

Justerat för pandemins effekter har IFK minskat de årliga kostnaderna med hela 7 miljoner (~43%) jämfört med säsongen 17/18.

I kronor har de största besparingarna genomförts på kansli och herrlaget men hela verksamheten har påverkats på olika sätt.

Utöver denna omställning har världen sedan 2020 levt med en pandemi som inte har gjort det enklare för någon.

Tack vare fortsatt hårt arbete gör IFK 21/22 en vinst på 645 761 kr. Detta innebär även att IFK påbörjade det nya verksamhetsåret 22/23 med ett eget kapital på 686 785 kr.

IFK har vänt skutan och förhoppningsvis är även pandemins svåraste tid förbi. Med en stabil ekonomi kan IFK äntligen blicka framåt!

Det har varit tre tuffa säsonger som påverkat hela föreningen. Samtliga lag har tagit ett större ansvar och haft en större arbetsbörda. Utan alla ideella krafter som lagt oändligt många timmar av sin fritid hade vi aldrig klarat detta. IFK vill riktiga ett stort tack till alla som varit med och möjliggjort detta!

Styrelsen genom Ordförande Per Ejerhed

Här hittar du hela årsredovisningen, verksamhetsberättelse och samtliga handlingar till årsmötet 2022:
https://ifkvanersborg.se/arsmoteshandlingar-2022/