FEM KLUBBAR I ETT ÖPPETBREV TILL FÖRBUNDET

Ge sportens framtid en ärdlig chans att få spela juniorbandy

Villa Lidköping BK, Vetlanda BK, IFK Vänersborg, IFK Motala och Skirö AIK vill med detta öppna brev sätta fokus på en fråga som vi anser är mycket viktig för svensk bandys framtid. Vi önskar få till snabba beslut från Svenska Bandyförbundet för att inte riskera att tappa motivationen bland våra äldsta juniorer.

 

Bandysäsongen 2020/2021 har på grund av rådande pandemi inte blivit lik någon annan säsong och bland de många förlorarna denna säsong anser vi att Sveriges juniorer hör till de största förlorarna. Föreningarna som undertecknar detta brev har efter samtal med varandra insett att vi har samma värderingar gällande behovet av juniorbandy för våra spelares utveckling. Därmed har vi också en samsyn i att vi ser en stor risk i att svensk bandy riskerar att tappa en eller flera årgångar med spelare på grund av att en säsong som juniorspelare togs ifrån dem. Det är inget spelarna, föreningarna eller förbundet haft möjligheter att påverka. Hittills.

På grund av de rådande restriktionerna i samhället har all form av organiserad träning blivit lidande för våra juniorlag. Vi har full förståelse för att dessa restriktioner infördes både på nationell och regional nivå och har inga synpunkter på detta. Spelare födda 2004 eller tidigare som inte spelar yrkesmässigt har på grund av restriktioner inte kunnat träna tillsammans på is sedan slutet av oktober och något matchspel har givetvis inte varit aktuellt. I nuläget ska dessa restriktioner pågå fram till 24 januari och oavsett vad som sker efter detta kan vi konstatera att hela säsongen är förlorad för våra juniorer, både vad gäller möjligheten till seriös träning tillsammans och till matchspel. Vissa spelare med samarbetsavtal med allsvenska klubbar eller som är på väg upp i våra föreningars A-lag har kunnat träna med seniorlag under den här perioden, men för den stora massan har den gemensamma träningen helt uteblivet, både i våra föreningar och i övriga föreningar med juniorverksamhet.

Vi anser att den exceptionella situationen vi befinner oss i kräver att vi tar beslut som går utanför det vanliga, precis som vi har tvingats till både inom bandyn i övrigt och i resten av samhället. Därför önskar våra fyra föreningar att ett undantag införs under säsongen 2021/2022 och att pojkspelare födda 2002 och flickspelare födda 2004 ska få möjligheten till ett extra år som junior. Vårt förslag är att Juniorelitserien ska spelas som P20 och att Pojkallsvenskan ska spelas om P18 för att anpassa båda serierna. Vi föreslår även att åldern för junioravbytare i seniorserier höjs på motsvarande sätt. Vi föreslår samtidigt att samma förändring genomförs på flicksidan och att F17 istället spelas som F18 nästa säsong.

Anledningarna till varför vi anser att detta behöver genomföras är:

  • När en pojkspelare född 2002 inledde säsongen 2018/2019 som 17 år gammal var det fortfarande inte beslutat att junioråldarna skulle förändras. Det innebär att när spelaren inledde sin juniortid hade spelaren fyra säsonger framför sig som junior. Därefter försvann ett år efter beslutet om att gå från P20/P18 till P19/P17 och nu försvinner ytterligare en säsong som junior. Dessa spelare blir orimligt lidande av förändrade beslut och restriktioner utanför deras kontroll och vi tror det kommer påverka deras utveckling. Våra föreningar vet hur viktiga åren som juniorspelare är och ser allvarligt på att spelarna inte får de år som de förtjänar.
  • Vi tror att de som blir allra mest drabbade av denna säsong är de spelare som just nu inte framstår som de största talangerna, utan snarare hör till gruppen som får en senare utveckling. Vi tänker här på spelarna som just nu inte är aktuella för A-lagsspel i Elitserien eller Allsvenskan, men som med träning och matcher under ett sista år som junior hade varit mer förberedda för att gå in i sin första säsong som senior, oavsett på vilken nivå de gör det.
  • Vi ser att spelare och ledare lider av bristande motivation. Det riskerar leda till att de helt lämnar bandysporten efter denna säsong, då bandy inte längre förknippas med något roligt eller att man tagit upp andra intressen under den här perioden. Därför behöver vi nu skapa motivation till dessa personer att verkligen ta upp bandysatsningen igen till nästa säsong genom att ta tidiga positiva beslut för deras skull som stärker motivation hos spelare och ledare. Det är många spelare som vittnar om att sista säsongen som juniorer skapat minnen och vänner för livet.

Frågan har lyfts via våra föreningar till Svenska Bandyförbundets styrelse och på gemensamma möten inom Juniorelitserien. Vår upplevelse är att vi har mötts med positiv respons och att vi har samma syn på problemet men att vi inte kommer framåt mot ett beslut. Givetvis måste beslut tas på ett formellt korrekt sätt, men vi anser inte att det går att vänta till årsmötet i juni för att bestämma detta utan vi behöver ett beslut redan nu i början av 2021.

Vi anser också att det internationella utbytet är viktigt för spelares utveckling och att Svenska Bandyförbundet vid sidan av detta beslut ska arbeta för att få till samma förändring på den internationella nivån så att spelarna får möjlighet att spela mästerskap som juniorer.

Därför önskar vi att Svenska Bandyförbundets styrelse gör vad som står i deras makt för att få till ett formellt beslut i frågan och att detta tas senast 31 januari 2021 så att föreningar och spelare kan planera säsongen 2021/2022 utifrån dessa förutsättningar. Beslutet skulle visa på långsiktighet och att Svenska Bandyförbundet sätter juniorer och därmed sportens framtid i främsta rummet i de svåra och utmanande tider som vi befinner oss i. 

 

Rogher Selmosson, Ordförande Villa Lidköping BK

Christoffer Abrahamsson, juniortränare Villa Lidköping BK

Jonas Johansson, Klubbdirektör Villa Lidköping BK

Viktor Bergqvist, junior- och ungdomsansvarig Villa Lidköping BK

Jonas Persson, juniortränare Vetlanda BK

Andreas Söderman, vice ordförande Vetlanda BK

Tobias Johansson, juniortränare IFK Vänersborg

Bill-Arne Andersson, ordförande IFK Vänersborg

Stephane Frid, styrelseledamot Skirö AIK

Bo Ribers, ordförande IFK Motala

Pär Beckne, Klubbchef IFK Motala