En majoritet av fordringsägare villiga till att skriva ner skulderna

-

Vid torsdagens styrelsemöte redogjorde advokat Thomas Berner för läget.

– Vi har med oss 85% av fordringsägarna som har sagt ja till att skriva ner skulderna, säger Thomas Berner.

Det är några som inte har svarat och det gäller mindre poster. Vänersborgs kommun är den största fordringsägare som har sagt nej.

När mer än 75% av fordringsägaren har sagt ja så kan IFK gå vidare till tingsrätten och begära ett offentligt ackord enligt ramen för företagsrekonstruktion.

– Det innebär att samtliga okrediterade fordringsägare skall ha exakt samma villkor och det är det som gäller och vi kan inte ta något specialvillkor för någon fordringsägare, det är likaprincipen som gäller, enligt Thomas Berner.

Han har en fortsatt dialog med kommunen om ackordsprocessen och skall göra en avstämning inom kort.

Text: Bengt Israelsson
Bild: Patrik Karlsson