Uppdatering gällande elitlicens 2020/21

Inom en snar framtid kommer licensnämnden att fatta beslut om vilka lag som kommer att erhålla elitlicens för säsongen 2020/21.

Vid bokslutet 2019-04-30 hade IFK Vänersborgs ett negativt eget kapital om 4 497 010 kr och detta måste vi vända till ett positivt eget kapital för bokslutet 2020-04-30.

Samtliga elitserieföreningar som haft ett negativt kapital från förra verksamhetsåret kommer inte med automatik att få Elitlicens, utan kommer under innevarande verksamhetsår att från Svenska Bandyförbundet utsättas för särskild granskning.IFK Vänersborg har redan vid ingången till denna säsong tagit fram en handlingsplan som sträcker sig över verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30 och på vilket sätt vi ska vända det egna kapitalet från minus 4 447 010 till ett positivt eget kapital vid verksamhetshetsårets slut.

IFK Vänersborg har genomgått en företagsrekonstruktion med offentligt ackord och genom denna har vi haft möjlighet att skriva ner skulderna med ca 60%. I samband med rekonstruktionen har IFK Vänersborg fått gåvor och extra sponsring till ett mycket stort belopp.

Med dessa två åtgärder har det negativa underskottet vänts till ett mindre positivt eget kapital vid ingången till detta verksamhethetsår.

Den löpande verksamheten

För att den löpande verksamheten ska vara lönsam, genomför IFK Vänersborg en mängd åtgärder för 2019/2020 varav flera större åtgärder redan är genomförda.

De största åtgärder som IFK Vänersborg genomför är:

  • Sport/Elit

IFK Vänersborg har gjort stora nedskärningar inom Sport/Elit i budgeten för 2019/2020 med en total kostnadsminskning om cirka 30 % mot utfallet 2018/2019. De största kostnads-minskningarna består av minskade lönekostnader, materialkostnader, resekostnader och logikostnader. Dessutom har samtliga träningsavgifter inom Sport/Elit höjts.

  • Kansli

Kansliet har minskat till 1,75 anställda vilket medför en kostnadsbesparing om cirka 35 % mot budget 2018/19.  

  • Ungdomssektionen

Ungdomssektionen har enbart mindre besparingar, däremot har ungdomssektionen ökat intäkterna genom att lägga ut en merförsäljning på lotter o div varor samt en mindre ökning av träningsavgifterna.

  • Marknad o biljettförsäljning

Marknad och biljettförsäljning är de områden som vi kan påverka för att öka intäkterna.

För att på sikt få fler huvudpartners/partners kommer vi att anställa en säljare som vi hoppas ska kunna knyta ännu fler partners till IFK Vänersborg.
Biljettförsäljning har börjat bra och under säsongen kommer vi att försöka öka publiktillströmningen ännu mer genom olika matchevenemang.

Med ovanstående åtgärder så ser det bra ut för att vi ska kunna behålla vår Elitlicens, men det hänger naturligtvis på att vår publik inte sviker oss och att intäkterna från partners gärna kan öka.

Styrelsen för IFK Vänersborg gm Bill-Arne Andersson