Ekonomisk helårsprognos för IFK Vänersborg med stöd och åtgärder fram till årsskiftet

Efter att ha genomgått ett år med rekonstruktion och offentligt ackord hoppades vi på ett lugnare verksamhetsår i år. Tyvärr ville Covid-19 annorlunda och vi lever idag alla med pandemins effekter.

Vi vill genom denna information vara transparanta kring vår ekonomiska situation och även hur vi agerat och jobbar framåt.

Pandemins ekonomiska effekter blev kännbara för oss i somras när vi tvingades ställa in större delen av årets Sommarbandyskola. 190 platser avbokades och över en miljon kronor återbetalades till de som avbokat. Samtliga som avbokade fick hela avgiften återbetald.

I somras hoppades vi fortfarande på att restriktionerna skulle lättas upp under hösten och att vi skulle få möjlighet att släppa in viss publik till säsongstarten. IFK Vänersborg förespråkade tidigt att säsongen skulle skjutas upp så långt som möjligt och säsongen blev delvis förskjuten. Under hösten kom nya besked från regeringen och folkhälsomyndigheten vecka för vecka. Nära inpå säsongstarten höjdes publikgränsen från 50 till 300 sittandes personer men precis innan vi skulle dra igång serien sänkte man gränsen till enbart 8 personer.

Varje match vi spelar utan publik förlorar vi cirka 170 000 kr i biljett och matchintäkter. Vi går i år även miste om annandagen som brukar generera det dubbla.

Under hösten har vi ställt in vår nya cup Birger Cup och även Frida BandyCup som normalt har över 300 deltagare. Vårt HöstlovsCamp öppnades aldrig för anmälningar då vi tidigt insåg att det inte skulle gå att genomföra.

I den totala prognosen för hela verksamhetsåret räknar vi med att tappa totalt 2,6 miljoner i nettointäkter.

I samband med att vi återbetalade sommarbandyskolan beslutade vi att permittera våra anställda både på kansliet och i herrlaget. Till att börja med gällde korttidsarbetet för augusti och september men då pandemins effekter fortsatt förlängdes korttidsarbetet 2020 ut. För att få ta del av permitteringsstödet har vår personal och våra spelare gått med på tillfälligt sänkta löner. Totalt sett fram till årsskiftet räknar vi med att spara cirka 800 000 kr genom korttidsarbetet.

Vi har även fått ta del av regeringens stöd till idrotten genom riksidrottsförbundet. För kvartal 3 har vi fått 219 000 kr för Sommarbandyskolan och vårt HöstlovsCamp. För kvartal 4 har vi fått förhandsstöd på 299 504 kr för förlorade publikintäkter.

Utöver det stöd vi fått har vi fortsatt att se över de kostnader vi kan. Vi letar även nya intäkter där Vänersborgsklubban Cup är ett exempel och ett DayCamp för tjejer ett annat. Vi hoppas fortfarande att pandemin lägger sig under våren så att vi kan genomföra någon cup framåt slutet av säsongen.

Med de stöd vi fått och de åtgärder vi genomfört fram till årsskiftet hamnar helårsprognosen på 1,2 miljoner i förlust. Vi hoppas på ytterligare stöd från staten i vår men vi får även räkna med att de säsongskortsintäkter vi fått in kommer att delvis behöva återbetalas när säsongen över.

Vi kommer fortsatt att se över alla våra kostnader och givetvis även leta nya intäkter. Att det blir ett minusresultat detta verksamhetsår får vi utgå ifrån men vi ska fortsatt göra allt vi kan för att det ska bli så litet som möjligt.

Styrelsen genom
Bill-Arne Andersson
Per Ejerhed

Vid frågor kontakta oss gärna på bill-arne@ifkvanersborg.se och/eller per@ifkvanersborg.se