Efterlysning av material till 110-årsjubileum

Inför IFK Vänersborgs 110 årsjubileum år 2013, har en arbetsgrupp bildats för att sammanställa en jubileumsbok om IFK.

På grund av bl a en brand i dåvarande ”Bandyns Hus”, har vi svårt att samla material från vissa säsonger. Vi undrar nu om någon har sparat medlemstidningar eller liknande som arbetsgruppen kunde låna.

Säsongerna som saknas är: 90/91, 91/92, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99 samt 03/04.

Om någon har möjlighet att hjälpa oss med detta skulle vi uppskatta om ni hörde av er till kansliet.

E-post: info@ifkvanersborg.se
Tfn: 0521-172 74