Böter för IFK efter Sirius protest

Straffavgiften bestämdes till 25 000 kr

På tisdag eftermiddag kom Tävlingskommitténs beslut gällande matchen mot Sirius där det inkom protest mot felaktigt antal avbytare.

Så här står det i TK:s överväganden:

TK konstaterar att IFK brutit mot denna regel.
IFK har genom ansvarig ledare brustit i sina åläggande och begått ett stort misstag att ta med en
överårig avbytare. Dock har inte IFK med uppsåt försökt att dölja sitt misstag. Inte heller har IFK
misslett, dolt eller ljugit kring spelarens ålder. Vidare har domaren brustit i sin kontrollfunktion. Inte
heller IKS har påpekat detta före matchstart.
Den berörda spelaren gör sin första spelsekvens i matchens 70:e spelminut. Spelaren är då på planen
under ca 5 minuter. Spelaren gör inga fler spelsekvenser under matchen. TK anser att detta inte
påverkar matchens utgång.
TK anser att det finns särskilda skäl till att inte tillämpa poängavdrag, dock anser TK att det finns
särskilda skäl att IFK ska erlägga en straffavgift, enligt Tävlingsbestämmelserna Kap.7 3§.

TK:s beslut
Med ledning av de överväganden som redovisats ovan beslutar TK att påföljden för felaktigt antal
avbytare i herrarnas elitserie skall vara den högsta straffavgiften.
Straffavgiften är bestämd till 25 000 kr.
Straffavgiften ska inbetalas till SBF inom 30 dagar från att detta beslut har kommunicerats.
Då TK har lämnat bifall till IKS protest så kommer protestavgiften att betalas tillbaka
enligt tävlingsbestämmelserna Kap.1 14 §.

– Jag tycker det är rättvist, tittar man på regelboken så är det helt rättvist, kommenterar Ari Holopainen beslutet.
Vi har inte tänk så mycket vilket beslut det skulle bli, vi kan inte påverka så mycket. Vi kan bara påverka vår egen framtid och jobba varje kväll framåt.

Det är viktiga poäng som vi får behålla och jag tycker att vi visade i matchen att vi var bättre än Sirius och det de protesterade mot påverkade inte matchresultatet.

Det innebär att IFK ligger kvar på sjunde plats med 4 poäng.