Blått Hjärta tar plats på IFK’s matchställ

IFK vill rikta ett stort tack till Älgarna och alla som varit med och bidragit i Blått Hjärta.

Ordförande Bill-Arne Andersson:
– IFK vill tacka alla som bidragit till Blått Hjärta och därmed även möjliggjort att föreningen lever vidare. Utöver de 250 000 kronor som samlats in har kampanjen visat på en bred uppslutning från Vänersborgarna. Stödet har öppnat fler och nya dörrar. När folket sluter upp hänger företagen med.

– Blått Hjärta har blivit en tydlig symbol för den gemenskap som finns i föreningen. Då vi har en plats på dräkten som vi kallar för ”heart position” var det en självklarhet att den ska tillägnas Blått Hjärta i år. IFK vill även rikta ett extra stort tack till Älgarna som helt på eget initiativ startat och drivit kampanjen oavbrutet sedan i våras.

Joakim Hedqvist:
– Det stora engagemang som Älgarna visat var en bidragande orsak till att jag valde att satsa ytterligare en säsong i IFK. Jag kommer med tacksamhet och stolthet att bära Blått Hjärta och Älgarnas logga på bröstet i vinter.

 

foto: Martin Frändberg