Besked om Sommarbandyskola 2016

Vi är i slutfasen av beslutet om Sommarbandyskola i Arena Vänersborg 2016. Senast tisdag 2 februari kommer vi lämna besked här på hemsidan.