Bandygymnasiet blir kvar!

Vid torsdagens sammanträde beslutade Kunskapsförbundet Västs direktion att upphäva beslutet som togs i juni gällande ett antal gymnasieutbildningar.

Vid torsdagens sammanträde beslutade Kunskapsförbundet Västs direktion att upphäva beslutet som togs i juni gällande ett antal gymnasieutbildningar. Det betyder att Industritekniska programmet i Trollhättan samt hela Estetiska programmet i Vänersborg kommer att erbjudas även i fortsättningen.

 

Medlemskommunerna Trollhättans stad och Vänersborgs kommun har intentioner att tillföra de resurser som Kunskapsförbundet behöver år 2021 för att behålla de berörda utbildningarna. Både medlemskommunerna och Kunskapsförbundet anser att utbildningarna är viktiga i Trollhättan och Vänersborg och politikerna har därför kommit fram till den här lösningen.

 

– Vi i Kunskapsförbundet har aldrig velat lägga ner utbildningarna och därför är vi glada att det nu tillförs de resurser som krävs, säger Maud Bengtsson, ordförande i Kunskapsförbundets direktion. Det här är utbildningar som håller hög kvalitet och som är viktiga för arbetsmarknadsregionen och nu kan vi fortsätta att erbjuda dem. Nedanstående utbildningar kommer enligt det nya beslutet att starta som vanligt hösten 2020:

  • Industritekniska programmet (IN) som finns på Nils Ericsonsgymnasiet.
    • Estetiska programmet (ES) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
    • Den riksrekryterande spetsutbildningen inom det Estetiska programmet (ESMUV) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
    • Den nationella idrottsutbildningen för bandy (NIU) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
    • Den nationella idrottsutbildningen för badminton (NIU) som finns på Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet.

 

Den politiska direktionen gav också förbundsdirektör Johan Olofson i uppdrag att se över kostnaderna för de nationella idrottsutbildningarna (NIU).

text: Martin Frändberg