BANDY-VM 2013 TILL VÄNERSBORG

Nu är det klart:

Bandy-VM 2013 till Vänersborg

IFK:s ordförande Stig Bertilsson var glad sedan det stod klart att det mandat han fått med sig från IFK:s styrelse accepterades av Internationella Bandyförbundet, FIB, och dess ryske ordförande Boris Skrynnik (till vänster i bild). På bilden syns även Svenska Bandyförbundets vice ordförande Lasse Olofsson och FIB:s förste vice ordförande Arne Anderstedt

Tidigt på fredagsmorgonen svensk tid blev det definitivt klart att bandy-VM 2013 spelas i Vänersborg med IFK Vänersborg som arrangör. Efter ett par dagars avslutande förhandlingar under nu pågående VM i Almaty, Kazakstan var saken klar. Senare under dagen offentliggjordes nyheten på Internationella Bandyförbundets (FIB) kongress som pågår parallellt med att VM spelas.

Det var i december som Svenska Bandyförbundet utsåg IFK Vänersborg att varaSveriges kandidat som arrangör av bandy-VM 2013. IFK:s ordförande Stig Bertilsson är nu på plats i Almaty för att föra avtalet i hamn.

– På slutet handlade det förstås om ekonomi, men bland annat också om reklamexponering och TV-rättigheter. Vi nådde en uppgörelse på alla punkter så nu väntar ett års intensivt arbete i vår förening med bandyvärldens mest intressanta evenemang, säger Stig Bertilsson.

För att få anordna bandy-VM får IFK betala en sanktionsavgift till FIB, den klart största kostnaden som är förknippad med arrangemanget. På inkomstsidan finns samtliga publik- och reklamintäkter samt bland annat ett marknadsföringsbidrag från Vänersborgs kommun.

– Vi har budgeterat och räknat noggrant. Bedömningen är att IFK, framför allt tack vare de stora ideella insatser som görs, ska kunna få ett ekonomiskt överskott av VM. Pengar som verkligen väl behövs i föreningen som expanderat kraftigt på senare år, inte minst som en följd av Arena Vänersborg, säger Stig Bertilsson.

Arena Vänersborg har för övrigt haft en avgörande betydelse för att IFK lyckades få VM till Vänersborg. En annan viktigt aspekt har varit närheten till boende och övriga faciliteter. VM i Vänersborg kommer att gå vid samma tid på året som nu pågående VM i Kazakstan. 19 matcher ska spelas innan världsmästarlaget kan koras söndagen den 3 februari 2013. Några av matcherna kommer att utlokaliseras till andra orter, sannolikt till Göteborg och Oslo.

– Bandy-VM 2013 kommer att sätta sin prägel på Vänersborg redan under innevarande år. Vi siktar på att skapa en folkfest som blir en angelägenhet för så många Vänersborgare som möjligt och som hela regionen vill vara en del av, säger Stig Bertilsson från Almaty, Kazakstan.