Årsredovisning, verksamhets- och revisionsberättelse samt valberedningens förslag till styrelse

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Filer att ladda ner:
Årsredovisning IFK Vänersborg 2019-20 (innehåller även verksamhetsberättelsen)
Revisionsberättelse IFK Vänersborg 2019-20

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg, verksamhetsåret 2020/2021

Ordförande, ett år:
Bill-Arne Andersson Omval

Ledamöter på två år:
Magnus Berner Omval
Lars Jensen Omval
Johan Olsén Nyval

Valda t.o.m. 2021:
Per Ejerhed
Carina Herou
Anders Lundberg

Aukt. Revisorer, ett år: Anna De Blanche (Ernst & Young) Omval
Ersättare: Bjarne Fredriksson (Ernst & Young) Omval

Lekmannarevisor, ett år: Gunnar Andersson Omval
Ersättare: Roger Lundberg Omval