Årsmöteshandlingar 2021

Ladda ner årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse:
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse IFK Vänersborg 200501-210430

Inkoma förslag och styrelsen svar:
Förslag till Årsmötet 2021 ang verksamhetsplan redovisas på årsmöte

Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg, verksamhetsåret 2021/2022

Ordförande, ett år:
Per Ejerhed Nyval

Ledamöter på två år:
Magnus Berner Omval
Emelie Davidsson Nyval

Ledamöter på ett år:
Anders Lundberg Omval
Simone Sjöling Nyval

Valda t.o.m. 2022:
Johan Olsén
(Lars Jensen) valt på egen begäran att avstå

Supleant på ett år:
Annevi Carlsson Nyval

Aukt. Revisorer, ett år: Anna De Blanche (Ernst & Young) Omval
Ersättare: Bjarne Fredriksson (Ernst & Young) Omval

Lekmannarevisor, ett år: Gunnar Andersson Omval
Ersättare: Roger Lundberg Omval