IFK Vänersborgs årsmöte 2021 i Arena Vänersborg

I tisdags höll IFK Vänersborg årsmöte i Arena Vänersborg. På plats fanns ett 30-tal medlemmar inklusive gamla och nya styrelseledamöter. Stig Bertilsson var traditionsenligt mötesordförande på mötesdeltagarnas begäran.

Ekonomiskt presenterade IFK ett mindre plusresultat för andra året i rad. Resultat för 2020/2021 slutade på 32 969 kr.
Resultatet innebär att förening ökar på det egna kapitalet till 41 024 kr.

Ett medlemsförslag om att styrelsen ska ta fram en verksamhetsplan bifölls. Verksamhetsplanen kommer att presenteras senast till årsmötet 2022.

Bill-Arne Andersson avtackades efter två år som ordförande och Per Ejerhed valdes till ny ordförande.

Tre ledamöter lämnande totalt och två nya plus en suppleant valdes in.

IFK Vänersborgs styrelse 2021/2022 består av:
Per Ejerhed, Ordförande (Ett år)
Magnus Berne, Ledamot (Två år)
Emelie Davidsson, Ledamot (Två år)
Anders Lundberg, Ledamot (Ett år)
Simone Sjöling, Ledamot (Ett år)
Johan Olsén, Ledamot (Ett år)
Annevi Carlsson Skagerlund, Suppleant (Ett år)