Ansökan inlämnad om företagsrekonstruktion och offentligt ackord

-

IFK:s advokat Thomas Berner har som bekant under en tid försökt genomföra ett frivilligt ackord, s.k. underhandsackord. 96% av fordringsägarna hade godkänt ackordsförslaget. Då två fordringsägare, Vänersborgs kommun och NEH Svenska AB sagt nej till detta, gick underhandsackordet som krävde samtliga fordringsägare samtycke, inte att genomföra. Därför lämnade advokaten igår in ansökan till Vänersborgs Tingsrätt om företagsrekonstruktion och offentligt ackord.

En sådan kan genomföras om 75% av fordringsägarna motsvarande 75% av det sammanlagda fordringsbeloppet säger ja till ackordsuppgörelsen.

Tingsrätten beräknas besluta om eventuell rekonstruktion inom 1-2 veckor och samtidigt utse en rekonstruktör. Uppgiften är att lägga fram en plan för hur man skall komma till rätta med föreningens tillfälliga ekonomiska problem.

Spelartruppen har redan gått med på rejält sänkta löner som ett led i ackordsarbetet och visat mycket stor klubbkänsla. En förutsättning för att avtalen skall gälla är att ackordsuppgörelsen går igenom.