Älgarnas ordförande avtackades

IFK:s ordförande Johan Lundh avtackade Andereas Isberg för hans fina arbete i Supporterklubben Älgarna. Andreas och Älgarna lämnade under kvällen över en gåva på 20.500 kr till föreningen. 15.500 kr för målpengen och 5000 kr till vår ungdomsverksamhet. Stort TACK för denna gåva!!