Vinstnr 125 286 Vinstsumma 10 980 kr.

50/50         Vinstnummer  Vänersborg- Villa 23/1 Vinstnr 125 286 Vinstsumma 10 980 kr.

50/50         Vinstnummer  Vänersborg- Villa 23/1
Vinstnr 125286
Vinstsumma 10980 kr.
 
2 pris 2 biljetter Diggiloo
Vinst nr.125155
 
3 pris 2 biljetter 
Aqua Blå
Vinst nr.120933
 
4 pris 2 biljetter
Aqua Blå
Vinstnr. 125541

Vinnaren ombeds kontakta IFK:s kansli eller

Carina Herou 0723042282